Vyhledávání

Kontakt

KNIHOVNA PÍSTOVICE

racice.pistovice@email.cz

STRUČNÁ HISTORIE

První zápis , který je zaznamenán v obecní kronice je z roku 1924, kdy místní osvětová komise převzala od sboru hasičů 4OO ks svazků knih. Další záznam je až v r. 196O, tenkrát již měla ve stavu 1090 svazků knih s počtem 15O čtenářů. Knihovnicí se stala učitelka Sedláková Anežka, která tuto funkci vykonávala až do roku 1991. Od roku 1992 byla knihovnicí paní Jankůjová Anna a od roku1996 až dosud tuto funkci vykonává paní Jurůjová Eva. Knihovna je umístěna v bývalé škole v Pístovicích.

V souučasné době vede tuto knihovnu paní Eva Jurůjová.

ODKAZY NA:

KNIHOVNA KARLA DVOŘÁČKA VYŠKOV:

www.kkdvyskov.cz

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY:

www.nkp.cz

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA:

www.mzk.cz

MUZEUM VYŠKOVSKA:

muzeum.vyskov.cz

MUZEUM SLAVKOV:

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

www.zamek-slavkov.cz/cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VYŠKOV:

www.mskvyskov.cz/page/list-category/aktuality

KINO SOKOLSKÝ DŮM VYŠKOV:

Program kina ve Vyškově:

www.mskvyskov.cz/page/kino/

ZOO VYŠKOV:

www.zoo-vyskov.cz